Navigace

Obsah

Dobrovolní hasiči

Typ: ostatní
Sbor dobrovolných hasičů ve Velence a mladí hasiči

Sbor dobrovolných hasičů ve Velence a mladí hasiči

 

Sbor dobrovolných hasičů Velenka byl založen v roce 1906 a v současnosti má přibližně 100 členů, z nichž je ale téměř polovina mladší osmnácti let. Sbor je pobočným spolkem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, které je největší dobrovolnickou organizací v ČR, co do počtu dospělých členů i  mládeže. Činnost sboru by se dala rozčlenit do několika oblastí.

Prapůvodní funkcí je práce na úseku dobrovolné požární ochrany, kdy se ze členů našeho spolku rekrutují členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH), jejímž zřizovatelem je obec Velenka, a kteří při splněné zdravotní a odborné způsobilosti vyjíždí k zásahu v případě požáru, živelné pohromy, technické pomoci atd. Ani činnost spolku samotného však nelze opomenout. Spolek pravidelně čistí obecní požární nádrž, pomáhá občanům např. při opravách střech nebo kácení stromů, které bezprostředně neohrožují životy a majetek občanů a nevyžadují tedy zásah jednotek. Spolek má rovněž školeného preventistu, který má na starosti oblast protipožární prevence.

Důležitou složkou činnosti je pak funkce kulturní. Náš sbor tradičně pořádá hasičský ples, masopustní průvod masek, pouťovou a posvícenskou zábavu a v neposlední řadě od roku 2010 i netradiční hasičskou soutěž zvanou Velenkiáda. Podílíme se rovněž na pořádání dětského dne a dalších akcí v obci.

Těžiště aktivity našeho sboru však v poslední době leží v oblasti výchovy hasičské mládeže. Kolektiv a sportovní oddíl mladých hasičů SDH Velenka se začal formovat již v roce 1999 a v současnosti čítá přibližně 40 dětí od 3 do 18 let z Velenky a okolních obcí. Od roku 2009 dosahují jeho členové mimořádných sportovních úspěchů nejen na okresní úrovni, kde patříme ve všech věkových kategoriích mládeže již mnoho let ke špičce, ale postupně i úrovni na krajské, republikové a mezinárodní, jakožto jednotliví členové reprezentačních družstev.

Mladí hasiči jsou jedinou organizovanou pravidelnou zájmovou aktivitou, které se děti v malé obci s přibližně 300 obyvateli mohou věnovat. Požární sport je aktivitou všestrannou, spojuje v sobě pohybové aktivity (běh, překážky), praktické dovednosti (zručnost, práce s technikou a hasičským nářadím) a v neposlední řadě i vědomosti (zdravověda, topografie, požární ochrana). Jednotlivá družstva (do kterých se děti rozdělují dle věkových kategorií) se schází se přibližně 2x týdně po celý rok.

Činnost mladých hasičů je pestrá a neomezuje se pouze na požární sport. Kromě tréninků a nespočtu soutěží organizujeme v rámci kolektivu mladých hasičů během roku i mnoho dalších společných volnočasových akcí jako jsou výlety, filmové noci, letní stanování, zimní zájezdy na hory, atd. Nejde totiž jen o dobré sportovní výsledky, ale také o smysluplné a aktivní využití času dětí.

Naše sportovní výsledky však v žádném případě nejsou v pozadí. V okrese Nymburk patříme ve všech věkových kategoriích mládeže již mnoho let ke špičce a mnohokrát se našim svěřencům již podařilo zazářit i v kraji, republice, či světě.

Největší úspěchy našeho kolektivu

Hra Plamen:

 • Vítězství družstva v okresním kole, vítězství (nebo 2. místo) v krajském kole a účast na Mistrovství České republiky v letech 2013, 2014, 2016

Soutěž dorostu v požárním sportu:

 • Vítězství družstva nebo jednotlivců v okresním kole, vítězství (nebo 2. místo) v krajském kole a účast na Mistrovství České republiky v letech 2011, 2016
 • Vítězství jednotlivců v okresním kole, účast v krajském kole v roce 2017, 2018, 2019

Reprezentace ČR, naši členové, kteří byli součástí družstev reprezentace ČR:

 • mládežnická olympiáda v disciplínách CTIF – 2011, Kočevje, Slovinsko
  • Lukáš Samek – 1. místo (za SDH Chlumec nad Cidlinou)
  • Hamáčková Tereza, Košnářová Michaela – 4. místo (za SDH Písková Lhota)
 • mládežnická olympiáda v disciplínách CTIF – 2013, Mulhouse, Francie
  • Hamáčková Tereza, Košnářová Michaela, Ševčíková Tereza – 2. místo (za SDH Písková Lhota)
 • mládežnická olympiáda v disciplínách CTIF – 2015, Opole, Polsko
  • Hamáčková Tereza – 1. místo (za SDH Písková Lhota)
 • mládežnická olympiáda v disciplínách CTIF – 2017, Villach, Rakousko
  • Jakub Košnář, Vojtěch Ševčík – 6. místo (za SDH Ostrava-Nová Ves)
 • mládežnická olympiáda v disciplínách CTIF – 2019, Martigny, Švýcarsko
  • Vojtěch Ševčík – 12. místo (za SDH Písková Lhota)

 

Mnohaletá práce s mládeží pak nese své ovoce nejen v omlazení JSDH obce díky členům, které jsme z mladých hasičů vychovali, ale také ve sportovní činnosti dospělých, kde družstva mužů a žen našeho sboru v posledních letech rovněž obsazují přední místa v soutěžích v rámci okresu Nymburk.

 

Ing. Jan Novák, vedoucí mládeže SDH Velenka, tel. 607 892 391

 

Aktuální informace o naší činnosti najdete na našem Facebooku, výroční a další videa z naší činnosti najdete na Youtube

Prázdninové léto 2019 v kolektivu mladých hasičů SH ČMS – SDH Velenka.


Příloha

Vytvořeno: 3. 7. 2018
Poslední aktualizace: 31. 1. 2021 19:17
Autor: admin prevod