Navigace

Obsah

CALL CENTRUM fy NYKOS a.s.: tel.č. 702 208 250


Harmonogram svozu SKO, BIO, PLASTU a PAPÍRU - zde

Co patří a nepatří do nádob - více zde

SVOZOVÝ DEN je VŽDY od 06:00 do 22:00 hod. Vyndavejte tedy nádoby den před svozovým dnem.


Pro ukládání větších větví slouží areál Písečníku, větve budou postupně likvidovány štěpkováním. 

Sběr velkoobjemového odpadu a nebezpečného odpadu je řešen mobilním svozem 2x do roka. Termín svozu a místo přistavení kontejneru bude včas oznámeno. 


Možnost likvidace odpadů s vlastním odvozem ve sběrném dvoře fy Nykos:

  • Jaké odpady můžete do NYKOSu odvážet?  

- Papír / plasty / sklo / plechovky / objemný odpad
- zbytky barev a odpady znečištěné nebezpečnými látkami, tedy plechovky od      barev
- elektrospotřebiče, baterie, zářivky a pneumatiky z osobních vozů (bez disků i s disky)

  • Kde se nachází provozovna NYKOS a jaká je provozní doba?

        - NYKOS a.s., Ždánice 170, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
        - Provozní doba první sobotu v měsíci: 8:00 – 13:00 hodin

  • Termíny – kdy mohu na sběrný dvůr dorazit?
leden zavřeno únor zavřeno 04.03.2023
01.04.2023 06.05.2023 03.06.2023
01.07.2023 05.08.2023 02.09.2023
07.10.2023 04.11.2023 02.12.2023
  • Odpady je možné navážet pouze osobním vozidlem s vozíkem, případně dodávkou

        větší – nákladní vozidla budou do areálu vpuštěna po předchozí domluvě s obcí
        (obecní úřad musí nahlásit do NYKOSu)  

  •  Aby došlo k vpuštění občana do areálu, musí občan předložit originální potvrzený list z obecního úřadu, kde bude vyplněno jméno a příjemní občana – tento list bude v NYKOSU odevzdán a bude sloužit jako podklad pro fakturaci obci 

Ceník zapojení podnikatelů do systému OH od r. 2023 (227.99 kB)

Ceník zapojení podnikatelů do systému OH od r. 2024 


Informace o odpadovém hospodářství za r. 2022 (1.14 MB)