Navigace

Obsah

O obci

Znak obceObec Velenka patří mezi nejmenší obce Středočeského kraje. Je situovaná 16 km jihozápadně od bývalého okresního města Nymburk, 17 km od lázeňského města Poděbrady a cca 25 km od hl. města Praha, městské části Černý Most. Velenkou prochází silnice II. Třídy Praha – Poděbrady a souběžně s touto silnicí vede blízká dálnice D11.

Velenka je v systému Pražské integrované dopravy. Vzhledem k dobré dostupnosti obce je Velenka vyhledávanou lokalitou pro trvalé bydlení i rekreaci.

První historicky podložená písemná zmínka o obci pochází již z roku 1352. Tehdejší osada s kostelem a farou patřila nejdříve k panství poděbradskému, v 16. století pak připadla k panství přerovskému a až do reformy veřejné správy v r. 1850 patřila pod panství brandýské.  Díky této reformě se Velenka dostala pod správu nově vzniklého okresu Český Brod a od roku 1960 je obec součástí okresu Nymburk.

Pro více informací: Podrobná historie Velenky

Nejvýznamnější památkou a dominantou obce je barokní kostel sv. Petr v okovech postavený podle návrhu architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera, na který navazuje místní hřbitov. Mezi další památky patří zemědělské usedlosti č. 27 a 28 s barokizujícími klenutými branami, Památník padlým spoluobčanům z obou světových válek a Památník ke zrušení nevolnictví.

Pro více informací: Významné památky a zajímavá místa ve Velence

Oblast je vhodná pro pěší turistiku i cykloturistiku. V bezprostředním okolí obce je řada míst, které stojí za to navštívit:

  • Kerský les (Josefský pramen, restaurace Hájenka, Lesní atelier Kuba, menhir)
  • Chráněná krajinná oblast Slatinná louka u Velenky (druhově velmi bohatý luční porost s výskytem unikátních druhů rostlin – především lněnky bezlistenné a mečíku bahenního).
  • Břístevská hůra se zříceninou barokní kaple Povýšení sv. Kříže z r. 1714.

Významný je zde také unikátní chov mufloní zvěře ve volnosti. 

Od roku 2009 má obec zpracovaný a schválený územní plán a v roce 2021 byla dokončena výstavba vodovodu a kanalizace. Plyn v obci není a v dohledné době se o této přípojce z finančních důvodů neuvažuje.

Nejvyšší počet obyvatel zaznamenala Velenka na počátku 20. století. V roce 1910 zde žilo 485 obyvatel, poté došlo k významnému poklesu a až teprve ke konci 20. století se pozvolna počet obyvatel opět zvyšoval. V současnosti je ve Velence  153 čísel popisných, některé z nich jsou však využívány pouze rekreačně. Trvale žijících obyvatel k 31.12.2023 je 357.

Ve Velence jsou aktivní spolky dobrovolných hasičů, myslivcůSdružení občanů a přátel Velenky.  

Součástí budovy obecního úřadu je veřejná knihovna a společenská místnost, kterou je možno si pronajmout k soukromým i firemním akcím. V areálu obecního úřadu je i nově zrekonstruovaná hasičská zbrojnice.