Navigace

Obsah

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

…………………………………………………………………………………………………

Kanalizace a ČOV Velenka

Reg. č. projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007158

Cílem projektu je výstavba ČOV o kapacitě 350 EO a oddílné splaškové kanalizace v délce 4,27 km.

Dokument povinná publicita ZDE

 

Vodovod Velenka

Reg. č. projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_073/0007160

Cílem projektu je vybudování vodovodní sítě v délce 3,67 km.  Realizací projektu bude možno zajistit zásobování 320 obyvatel kvalitní pitnou vodou.

Dokument povinná publicita ZDE

 

Termíny:

Datum zahájení realizace projektu: 24. 6. 2019

Datum ukončení realizace projektu: 14.4.2021

 

************************************************************************

Projekt kanalizace a ČOV Velenka byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje

Ev. číslo projektu: ISF/ŽIV/039025/2019

Z rozpočtu Středočeského kraje byla poskytnuta investiční dotace na kofinancování projektu podpořeného z OPŽP.

Dokument povinná publicita ZDE

 

Obecné informace k zahájení výstavby

Informace přípojky

vzorová smlouva o připojení

aktuální info - 28.8.2019

akutální info - 9.10.2019

informativní schůze - 4.11.2019

aktuální info - 8.11.2019

dotazník - zakončení vodovodní přípojky

návod na uložení šachet: kulatá / hranatá

aktuální info - 20.11.2019