Navigace

Obsah

V obci Velenka se podařilo zrealizovat a uvést do provozu doposud největší investiční akci – projekt „vodovod, kanalizace a ČOV".

Projekt byl realizován za finanční podpory fondů Evropské unie prostřednictvím operačního programu životní prostředí:

  • Kanalizace a ČOV Velenka - reg. č. projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007158
  • Vodovod Velenka - reg. č. projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_073/0007160

a z prostředků Středočeského kraje:

  • Kofinancování projektu „kanalizace a ČOV Velenka“ podpořeného z OPŽP – reg. č. projektu: ISF/ŽIV/039025/2019
  • Kofinancování projektu „kanalizace a ČOV Velenka“ podpořeného z OPŽP – reg. č. projektu: ISF/ŽIV/042439/2020
  • Spolufinancování projektu „kanalizační přípojky v obci Velenka“ – reg.č. FŽP/DVP/040001/2020