Navigace

Obsah

Všeobecné informace k zahájení výstavby vodovodu, kanalizace a ČOV Velenka

Vážení spoluobčané,

na těchto stránkách Vás budeme průběžně informovat o projektu výstavby vodovodu, kanalizace, ČOV a vodovodních a kanalizačních přípojek.  Záměrem obce bylo realizovat obě stavby současně, tak, aby se zkrátilo na minimum období, ve kterém budou probíhat zemní práce a zároveň by tím bylo umožněno domácnostem současné přepojení přípojek vodovodu i kanalizace.

Hlavní vodovodní a kanalizační síť a ČOV budou spolufinancovány z prostředků EU a dotačních programů Krajského úřadu Středočeského kraje. Přípojky na veřejných prostranstvích budou financované z rozpočtu obce Velenka a příspěvků majitelů napojovaných nemovitostí. Pro dofinancování celého díla uzavřela obec úvěrovou smlouvu s KB. Pro snížení finální výše úvěru budeme i nadále hledat další vhodné dotační programy.

Dodavatelem stavby je Společnost pro Velenku (VPK Suchý a KVIS Pardubice)

Projekt byl zahájen dne 24.6.2019 a předpokládaný termín dokončení je duben 2021. Fyzické zahájení prací se předpokládá v 2. polovině července 2019 a podle harmonogramu se bude jednat o práce v okolí silnice od kostela směrem na Semice a v areálu ČOV. O všech termínech a případných omezeních budete včas informováni. Nezapomeňte si zaregistrovat zasílání SMS zpráv a informace e-mailem při zveřejnění aktualit.

Zastupitelstvo obce se, především z ekonomických důvodů, rozhodlo pro vlastní provozování vodovodu i kanalizace. Kanalizace a vodovod v žádném případě nebudou provozovány za účelem dosahování zisku, ale pouze jako služba pro občany. Proto se poplatky za vodné a stočné budou odvíjet pouze od nákladů na provoz a údržbu. Skutečná spotřeba vody bude měřena vodoměrem a stočné se bude počítat pomocí směrných čísel roční spotřeby na osobu.

Pro bezproblémové fungování a financování vlastního provozu, zejména kanalizace, je ale velmi důležité, aby se na tyto sítě připojilo v co nejkratším termínu co nejvíce nemovitostí.

 

Vážení občané, žádám Vás tímto o určitou dávku trpělivosti a pochopení pro částečná omezení po dobu výstavby kanalizace a vodovodu (parkování, příjezdy k nemovitostem, vývoz odpadních nádob apod.).  Všichni si jistě umíte představit, že se zvýší i hluk, prašnost, bláto a nepořádek, čemuž nelze vždy zabránit.

Případné škody – např. poškození chodníků, vjezdů, travnatých ploch apod. má firma dle smlouvy povinnost opravit a uvést do původního stavu. Budeme jako obec kontrolovat a dohlížet na dodržení této povinnosti.

Obecné informace k zahájení výstavby

Informace přípojky

vzorová smlouva o připojení