Navigace

Obsah

Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí:

…………………………………………………………………………………………………

Kanalizace a ČOV Velenka

Reg. č. projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007158

Cílem projektu je výstavba ČOV o kapacitě 350 EO a oddílné splaškové kanalizace v délce 4,27 km.

Dokument povinná publicita ZDE

dotace kusk kanal

Vodovod Velenka

Reg. č. projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_073/0007160

Cílem projektu je vybudování vodovodní sítě v délce 3,67 km.  Realizací projektu bude možno zajistit zásobování 320 obyvatel kvalitní pitnou vodou.

Dokument povinná publicita ZDE

OPŽP vodovod

 

Termíny:

Datum zahájení realizace projektu: 24. 6. 2019

Datum ukončení realizace projektu: 14.4.2021