Obsah

Projekt kanalizační přípojky v obci Velenka byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje

Ev. číslo projektu: FŽP/DVP/040001/2020

Dokument povinná publicita ZDE

dotace kusk kanal