Obsah

Projekt vodovod v obci Velenka byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje - kofinancování projektu podpořeného z OPŽP

Ev. číslo projektu: ISF/ŽIV/044810/2021

Dokument povinná publicita ZDE (1.32 MB)

plakát