Kácení dřevin

Povolení ke kácení a novelizovaná vyhláška 222/2014 Sb.

Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí, se podle §8 odst. 3 zákona NEVYŽADUJE PRO:

a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin,
d)pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

To mimo jiné znamená, že pokud je strom součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí nebo pokud je mimo zastavěné území, povolení ke kácení potřeba je.

Následující klíč by mohl vlastníkovi zeleně zpřehlednit, zda potřebuje či nepotřebuje povolení ke kácení

povolení_rozhodnutí

 

Žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les  (50.09 kB)