Odpadové hospodářství

Call centrum fy Nykos a.s.: tel.č. 702 208 250


CO patří a nepatří do nádob (512.47 kB)

Plechovky od nápojů je možné uložit i do žlutých nádob společně s plasty.

Jedlé oleje a tuky z domácnosti v dobře uzavřených plastových nádobách pokládejte na víko nádoby v den jejího svozu (SKO, BIO, PLAST nebo PAPÍR).    

Pro ukládání větších větví slouží areál Písečníku, větve budou postupně likvidovány štěpkováním. 

Na sběrném místě mezi č.p. 51 a 34  je umístěn šedý zvon na drobný kovový odpad, zelený zvon na sklokontejner na použitý textil, hračky, domácí potřeby apod.

Ostatní kovový odpad sváží minimálně 1x do roka členové SDH Velenka. 

Sběr velkoobjemového odpadu a nebezpečného odpadu je řešen mobilním svozem 2x do roka. Termín svozu a místo přistavení kontejneru bude včas oznámeno. 


Možnost likvidace odpadů s vlastním odvozem ve sběrném dvoře fy Nykos:

Jaké odpady můžete do NYKOSu odvážet?  

 • Papír / plasty / sklo / plechovky / objemný odpad
 • zbytky barev a odpady znečištěné nebezpečnými látkami, tedy plechovky od barev
 • elektrospotřebiče, baterie, zářivky a pneumatiky z osobních vozů (bez disků i s disky)

Kde se nachází provozovna NYKOS a jaká je provozní doba?

 • NYKOS a.s., Ždánice 170, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
 • Provozní doba první sobotu v měsíci: 8:00 – 13:00 hodin

Termíny – kdy mohu na sběrný dvůr dorazit?

 • leden zavřeno
 • únor zavřeno
 • 02.03.2024
 • 06.04.2024
 • 04.05.2024
 • 01.06.2024
 • 06.07.2024
 • 03.08.2024
 • 07.09.2024
 • 05.10.2024
 • 02.11.2024
 • 07.12.2024

Odpady je možné navážet pouze osobním vozidlem s vozíkem, případně dodávkou. Větší – nákladní vozidla budou do areálu vpuštěna po předchozí domluvě s obcí (obecní úřad musí nahlásit do NYKOSu).

Aby došlo k vpuštění občana do areálu, musí občan předložit originální potvrzený list z obecního úřadu, kde bude vyplněno jméno a příjemní občana – tento list bude v NYKOSU odevzdán a bude sloužit jako podklad pro fakturaci obci