Významná místa a památky

Kostel sv. Petra v Okovech

Barokní kostel sv. Petra v okovech z let 1733 až 1734 (Kilián Ignác Dientzenhofer), postavený nákladem dvorského stavebního úřadu. Na kostel navazuje místní hřbitov.

Kostel sv. Petra v Okovech

Památník ke zrušení nevolnictví

Postaven obyvateli Velenky v roce 1899 k padesátiletému výročí zrušení nevolnictví.

Památník ke zrušení nevolnictví

Památník obětem 1. a 2. sv. války

Památník obětem 1. a 2. sv. války

Lidová architektura

Dvě usedlosti pod kostelem s podélně orientovanými zděnými domy s valbovými střechami a sousedícími barokizujícími klenutými branami.

Dvě usedlosti pod kostelem s podélně orientovanými zděnými domy

 

Národní přírodní památka Slatinná louka u Velenky

Jediná evropská lokalita, kde roste lněnka bezlistenná.