Spolek občanů a přátel obce Velenka

"Spolek občanů a přátel obce Velenka, z.s."

Spolek občanů a přátel obce Velenka byl založen v roce 2007. Za dobu své činnosti realizoval řadu zajímavých akcí a projektů, z nichž jednoznačně nejvýznamnějsí byla rekonstrukce kostela sv. Petra v okovech (ve spolupráci s arcibiskupstvím pražským, Římskokatolickou farností Nymburk a obcí Velenka), která byla financována z Programu rozvoje venkova ministerstva zemědělství. Dalším velkým počinem byla generální oprava varhan a zakoupení elektromotoru, obojí za finační podpory Nadace OF. Díky spolku se také uskutečnila oprava Památníku zrušení nevolnictví, kterou provedl akademický sochař Vojtěch Malaník.

Spolek zajišťuje úklid kostela, zpřístupňuje ho při různých příležitostech (např. Noc kostelů)  a pořádá velmi oblíbené koncerty, vč. varhanních. Spolupodílí se na akcích pořádaných obcí či dalšími spolky v obci a snaží se přispívat k tomu, aby se ve Velence hezky žilo.

Pokud byste měli zájem se k naší činnosti připojit, napište na e-mail pithartovi@centrum.cz nebo volejte na tlf. 604 771 472 p. Parýzková. Budete vítáni.

 

 

Datum vložení: 3. 7. 2018 18:52
Datum poslední aktualizace: 18. 7. 2024 21:07
Autor: admin prevod